SASTANAK U BOSANSKOM PETROVCU – 5. APRIL 2019. GODINE

U sklopu projekta “Bolja društveno-ekonomska integracija RHP povratnika u lokalnim zajednicama u BiH” koji je finansiran od strane Europske unije uz podršku Centra za regionalizam iz Novog Sada i Foruma građana Tuzle u okviru regionalne akcije “POMOĆ – Doprinos pristupu izbjeglicama i interno raseljenim licima i mogućnosti zapošljavanja (CARE) održan je sastanak u Bosanskom Petrovcu.

Sastanku su prisustvovali predstavnici općine Bosanski Petrovac, Centra za socijalni rad Bosanski Petrovac, Crvenog križa/krsta Bosanski Petrovac, predstavnici Udruženja “Crni Vrh” te predstavnici unije za održivi povratak i integracije u BiH (UZOPI u BiH).
Predstavnici UZOPI u BiH su ukratko prezentovali aktivnosti projekta i ulogu šire lokalne zajednice u istim. Nakon prezentacije projekta uslijedila je diskusija sa prijedlozima prisutnih:
Predstavnici općine Bosanski Petrovac – naveli su da su već obišli 12 lokacija gdje bi se mogle praviti stambene jedinice za potencijalne povratnike.
Centar za socijalni rad Bosanski Petrovac – potrebno je osigurati stvarne povratnike koji će živjeti u svojim stambenim jedinicama kada se vrate, a ne da ih koriste samo povremeno. Nakon toga, tim povratnicima obezbjediti I ekonomsku održivst prema njihovim potrebama.

Zaključak
Uključiti sve relevantne aktere, od lokalnih vlasti, Centra za socijalni rad i lokalnih NVO u integraciju povratnika u lokalnoj zajednici.