SASTANAK U MOSTARU – 8. APRIL 2019. GODINE

U sklopu projekta “Bolja društveno-ekonomska integracija RHP povratnika u lokalnim zajednicama u BiH” koji je finansiran od strane Europske unije uz podršku Centra za regionalizam iz Novog Sada i Foruma građana Tuzle u okviru regionalne akcije “POMOĆ – Doprinos pristupu izbjeglicama i interno raseljenim licima i mogućnosti zapošljavanja (CARE) održan je sastanak u Mostaru.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Uprave za prognanike i izbjeglice HNK/HNŽ, Gradske uprave Mostar, Centra za socijalni rad Mostar, predstavnici lokalnih NVO iz Mostara: Udruženje raseljenih i izbjeglih osoba iz Mostara „Moj dom“, Udruženje povratnika Srba u Hercegovinu, te predstavnici Unije za održivi povratak i integracije u BiH (UZOPI u BiH).

Predstavnici UZOPI u BiH su ukratko prezentovali aktivnosti projekta i ulogu šire lokalne zajednice u istim. Nakon prezentacije projekta uslijedila je diskusija sa prijedlozima prisutnih:
Udruženje povratnika Srba u Hercegovinu – sugerišu da budući projekti u okviru RHP programa trebaju imati bržu dinamiku. Od 2015. godine još se nije implementirao projekat za 51 porodicu iz Srbije koje žele da se vrate u Mostar. Treba ljude u povratku ekonomsku ojačati sa projektima otkupa poljoprivrednihi drugih proizvoda. Također, naći mehanizme da povratnici ne porodaju doniranu pomoć, kao što je poljoprivredna mehanizacija.
Udruženje raseljenih i izbjeglih osoba iz Mostara „Moj dom – napravit će spisak raseljenih prijavljenih nosioca domćcinstava koji žive u Mostaru kako bi se izbjegli eventualni podaci o osobama koji su prijavljeni u Mostaru na nekim adresama a žive van Mostara (Norveška i dr.). Podatke će uskladiti sa podacima iz Gradske uprave Mostar. Kad se revidira spisak uputiti dopis prema Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH da se obezbjede sredstva za prvu fazu obnove zgrade “Razvitak” u Mostaru.

Zaključak
Projekti u okviru RHP programa trebaju da idu bržom dinamikom i potrebno je više uključiti NVO u implementaciju tih projekata.